on grid 4.5kw system

ttisolar team

* ระบบ :
       
ออนกริด เชื่อมสายส่งกำลังการผลิตขนาด 4.5 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าในระบบบ้าน 220 โวลท์ 1 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์ ABBเชื่อมสายส่ง
  4.5 กิโลวัตต์ แบบ 1เฟส จำนวณ 1 ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 250 วัตต์ ทั้งหมด 18 แผ่น

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
หมุ่บ้านนาราสิริ แขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร

* ใช้เพื่อ :
       
ถูกใช้เพื่อขายไฟให้การการไฟฟ้านครหลวง ด้วยการผลิต ประมาณ 7,000-8,500 บาท / เดือน

เมื่อเราได้พิกัด GPS เราเดินทางทันทีมาถึงที่เลยคราบ โดยลักษณะบ้านลูกค้า เป็นบ้าน 2 ชั้น หลังคาแบบ ไตรลอน

                           

ทำการติดตั้ง ชุดจับยึดทันที

                          

                          

เมื่อติดตั้งชุดเม้าติ้ง เสร็จทำการเดินระบบสายดินทันที

                          

                          

เรานำแผ่นขึ้นหลังคาทันที

                          

ได้เวลาอาหารสำหรับเราแล้ว

                           

เมื่อติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เสร็จก็ทำการจ้ำสายไฟสำหรับโซล่าร์เซลล์ทันที

                           

                             

                           

วันนี้ก็กำหลังจะหมดไปอีกวันพร้อมกับแรงของเรา เอาภาพพระอาทิตย์ตกจากหลังคาบ้านมาให้ท่านชมกัน

                             

เสร็จสิ้นการทำงาน รออินเวอร์เตอร์ แต่แล้วก็โดนเบี้ยว ไม่ชำระเงิน มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท สำหรับค่าแรงและของบางส่วน ไม่เกียวกับ
แผงโซล่าร์เซลล์ ขอบคุณครับทำให้เรารู้ว่าในวงการนี้เราไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลย
สวัสดีคราบ