บริจาคของโรงเรียน ตชด.กาญจนบุรี

ttisolar team

* บริจาคของและการร่วมก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ :
  
ก่อนอื่นเราขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน และ สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์ กรุงเทพๆ

เราได้รับบริจาคจาก กลุ่มพลังงานทดแทน  รายชื่อตามป้ายบริจาคด้านล่างนี้

* พื้นที่ :
    
ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตะเวนชายแดน คลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 ขอขอบคุณผู้บริจาคดังนี้

  

เมื่อวันที่ไปติดตั้งงานก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

                              

  

ระหว่างที่ไปบริจาคของแก่เด็กนักเรียนที่นั่นก็ได้มีผู้ใจบุญไปร่วมบริจาคด้วยทำให้เด็กๆๆมีความสุขมากครับ

  

 

ได้เวลาทานอาหารของเด็กๆกัน

 

 

สิ่งของที่มาร่วมบริจาค

 

 

 

ก่อนกลับเราขอถ่ายรูปหน่อย

  

 สวัสดี