งานบริจาคในงานวันเด็ก

ttisolar team

* บริจาคของและทุนก่อสร้างโรงเรียน ในงานวันเด็ก :
      
โรงเรียนนี้บ้านเกิดตั้งแต่สมัยเรียน ประถม ตอนเด็กๆ เราได้ถูกครูสั่งสอนมาเป็นอย่างดี เมื่อเรามีพร้อมทุกอย่างเราก็มาเป็น
ผู้ให้บ้าง ทำให้เรารู้สึกอิ่มใจ

* พื้นที่ :
     
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามขัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 เราได้รับการบริจาค จากทีมงาน และ ผู้ร่วมบริจาค เราได้เดินทางไปก็ได้ติดต่อเพื่อนสมัยเรียนที่เดียวกันและเจอกัน

                       

                      

ได้มีการมาร่วมบริจาค สมุดอุปกรณ์หนังสือ ขนม ไอศครีม

                       

                      

มีชาวบ้านมาร่วมบริจาคด้วย

                      

                      

                      

                      

ก่อนกลับเราได้เดินดูบริเวณโรงเรียนเพื่อความสวยงาม

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 สวัสดี