on grid 24kwp system

ttisolar team

* ระบบ :
       
ออนกริด เชื่อมสายส่งกำลังการผลิตขนาด 24 กิโลวัตต์พีค แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง 20 กิโลวัตต์ จำนวณ 1ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 300 วัตต์ ทั้งหมด 80 แผ่น

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
แพนท์ปูน ตำบล ขลุง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี 22110

* ใช้เพื่อ :
       
ถูกใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในแพนท์ผสมปูน โดยสามารถช่วยประหยัดได้ 10,000-12,000 / เดือน

* การแสดงผล : ท่านสามารถดูระบบการทำงานได้ที่นี้ อ.ขลุง จันทบุรี

     เราได้เดินทางมาถึงตอนบ่ายๆ โดยทางเจ้าของสถานที่ ได้มีห้องพักสำหรับคนงานที่นี้ ทำให้เราสะดวกในการทำงานอีกด้วย ทางเราขอ
ของคุณมา ณ. ที่นี้
    เช้าวันใหม่ของวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรารีบลงงานติดตั้งทันที่ เพราะสถานที่นี้ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกเป็นอย่างมาก

ติดตั้งชุดรางโซล่าร์เซลล์กระเบื้องหลังคามีความหนาเพียง 4 มิลลิเมตร จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง

มาแล้วครับ ตามธรรมชาติรีบลงจากหลังคาให้ไวเลย

เมื่อหลังคาแห้งแล้วจึงขึ้นลุยต่อครับ

 
อีกนึดเดียวอย่าพึ่งตกนะครับฝน

ตรวจเช็คค่าความเป็นกราวด์ของระบบเพื่อความปลอดภัย

เรียบร้อยครับสำหรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์จำนวณ 80 แผง

วางแผงติดตั้งอินเวอร์เตอร์ต่อเลยครับ
ตั้งค่าแรงดันของระบบ และตั้งค่าการรองรับการทำงานของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่

เสร็จสินการติดตั้งระบบและทดสอบการทำงานทันที

ก่อนเดินทางกลับของมุมสวยๆซักมุุมอีกครั้ง

สวัสดีคราบ