on grid 10 kw system

ttisolar team

* ระบบ :
       
ออนกริด เชื่อมสายส่งกำลังการผลิตขนาด 9.6 กิโลวัตต์พีค แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์ 1 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์ Trannergy 5 Kw จำนวณ 2 ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 300 วัตต์ ทั้งหมด 32 แผ่น

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

* ใช้เพื่อ :
       
ถูกใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง สร้างรายได้ประมาณ 7,000 - 9,000บาท / เดือน

เราได้รับมอบหมายภาระกิจงานขายไฟฟ้าขนาด 9.6 กิโลวัตต์ (งานที่สำหรับสายแข็ง) ดูแผนที่ในพิกัดที่ได้แชร์มาให้

หลังจากที่เราไปหน้างาน ได้มาออกแบบตัวจับยึดโครงสร้าง

แผงโซล่าร์ที่ใช้ในงานโซล่าร์ฟาร์มก็มาถึงที่่

ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลำเรียงแผ่นโซล่าร์

วิวสวยๆ จากมุมสูงๆจากเรา

เดินสายไฟชุดโซล่าร์เซลล์ และสายดินกันฟ้าผ่า


เราจะต้องเดินระบบใต้บ้าน

ชุดกราวด์แผงโซล่าร์และระบบกราวด์

วัดค่ากราวด์ระบบ

เดินสายชุด AC ไปยังเสาไฟฟ้า

 

เดินสายขึ้นเสาไฟฟ้า

เข้ามาทำระบบชุดควบคุมไฟฟ้า และติดตั้งระบบต่อ

พร้อมทดสอบระบบ ก่อนกำหนด ขายไฟฟ้า

เสร็จสิ้นภาระกิจ เดินทางกลับบ้าน บนถนนที่รถแสนจะติด

 สวัสดีคราบ