on grid 2 kw system

ttisolar team

* ระบบ :
        ออนกริด เชื่อมสายส่งกำลังการผลิตขนาด 2 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง 2 กิโลวัตต์ จำนวณ 1 ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 300 วัตต์ รวมทั้งหมด 8 แผ่น

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
ซอย นวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

* ใช้เพื่อ :
       
ถูกใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 1,200 - 1,400 บาท / เดือน พร้อมระบบ สำรองไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์

* การแสดงผล : ท่านสามารถดูระบบการทำงานได้ที่นี้ Saramon

ลูกค้าเราต่อคิวเรามาหลายวันแล้ว พอเสร็จสิ้นภาระกิจเร่งด่วนมาก็รีบมาจัดให้เลยครับ

วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ลูกค้าต้องการเปลี่ยนตู้ไฟฟ้า แต่ไม่มีช่างมาทำให้ เราเลย จัดให้ครับ

 

เดินระบบ โซล่าร์ช่วยลดค่าไฟฟ้า และ ระบบสำรองไฟฟ้า

เสร็จสิ้นภาระกิจทดสอบระบบให้ลูกค้าเรียนรู้เบื้องต้น

สวัสดีครับ