* ระบบ :
      
การทดสอบเพื่อนำไปใช้ในหน้างานและการเรียนรู้พลังงาน โดยใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกริด ขนาด 6,000 วัตต์ สำหรับจ่ายโหลดในบ้าน
โดยเอาอินเวอร์เตอร์ออนกริดขนาด 300 วัตต์ มาช่วยในการประหยัดไฟฟ้าในระบบ

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
การเรียนรู้พลังงานพึ่งพาตนเองที่ TRAITHEP INDUSTRY

* ใช้เพื่อ :
     
  เพื่อการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

วีดีโอทดลองจาก ttisolar team 

ขอบคุณครับ