off grid 1.18 kw system

ttisolar team

* ระบบ :
            
ออฟกริด กำลังการผลิตขนาด 1,180 วัตต์
* พื้นที่ติดตั้ง :
             
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
* ใช้เพื่อ :
            
เป็นชุดสาธิตเรื่องพลังงานใช้ขับมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 2.2 แรงม้า 220 โวลท์ รดน้ำสนามหญ้า ระบบไฟฟ้า 1 เฟส โดยจะใช้รดน้ำสนามหญ้า วันละ ประมาณ 2 ชั่วโมง

     เป็นช่วงที่ดีมากโดยปกติแล้วเราทำงานจะเจอฝนมาตลอด แล้ว ได้ยินเสียงแว่วๆ จากน้องๆสาวๆ มหาลัย ว่าชอบคนแบกแผงโซล่าร์เซลล์ สิ่งทำให้เรารู้สึกหล่อในทันที อิอิ นอกเรื่องไปนิด

       เมื่อหาทิศทางของการวางแผงโซล่าร์เซลล์ได้แล้วก็ทำการ

                                  

                                

                                

ทำการต่อระบบสายดินกรณีที่มีฟ้าผ่าระบบ

                                

                                

ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นที่ ชั่วคราว แต่เราว่าคงจะตลอดไป อิอิ

                                                           

                                    

เดินสายไฟเข้ากับเครื่องควบคุมชาร์จโดยใช้สายไฟที่เหมาะสม

                                                        

                              

ทีมเรานี่กินบนเรือนจริงๆ มุมแอบอร่อย

                                

หลังจากที่เราติดตั้งระบบเสร็จก็ได้ทำการทดสอบระบบ โดยขับมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 2.2 แรงม้า ใช้พลังงานของตัวอินเวอร์เตอร์ไป 64 %

                              

       ที่หน้าชุดแสดงสถานะด้านซ้ายมือ แสดงการทำงานของระบบ โดยจ่ายไฟ 220 โวลท์ ที่แอมป์มิเตอร์แจ้งสถานะ การชาร์จอยู่ที่ประมาณ 28 แอมป์ ด้านขวามือแสดงโหลดของอินเวอร์เตอร์ที่กินกระแสจากแบตเตอรี่ขณะขับมอเตอร์ รดน้ำสนามหญ้า อยู่ 67.8 แอมป์ต่อชั่วโมง

                                

เครื่องควบคุมการชาร์จทำงานปกติ

                                                          

                                 

สิ่งมอบ ตรวจรับ จากทางมหาลัย ได้ทำการทดสอบและอธิบายหลักการทำงานให้กับผุ้ที่เกียวข้อง

                                 

                                 

ก่อนกลับเราได้เก็บภาพที่มีศิลปะกลับมา

                                

ท่านสามารถติดตามผลงานเราได้ที่ Face book ผลงานบางส่วนเรา