off grid 12 kwp system

ttisolar team

* ระบบ :
       
ระบบนี้ถูกพัฒนามากระบบออฟกริดที่ไม่มีไฟจากการไฟฟ้าใช้งาน ตอนนี้ไฟฟ้าได้เข้าแล้ว ทางเราและทีมงานได้ทำการปรับปรุงระบบ
ให้มีการทำงานที่ ดีช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการนำ ATS มาใช้งานร่วมให้ระบบทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ผิดระเบียบกับการไฟฟ้าด้วย
โดยระบบนี้ จะถูกออกแบบมาให้ โซล่าร์เซลล์ที่มีกำลังการผลิตที่ 12 กิโลวัตต์ ทำงานก่อน เมื่อไฟหมดจะมาเชื่อมต่อระบบจากการไฟฟ้า
ช่วงกลางคืน คร้ายๆระบบไฮบริด แต่ต่างที่ระบบเก่าเป็น ออฟกริดอย่างสิ้นเชิง จึงทำให้เราต้องมีอุปกรณ์มาใช้ควบคุมการทำงานอีกที

* พื้นที่ติดตั้ง :
       
บ้านผู้การ เป็นบ้านพักตากอากาศ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

* ใช้เพื่อ :
       
ถูกใช้ผลิตไฟฟ้ามาช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าช่วงเวลากลางวัน และมีระบบแบตเตอรี่ มาใช้ช่วงกลางคืน ระบบนี้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้ค่อนข้างมาก ถึง 80 เปอร์เซนต์เลยทีเดียว

วีดีโอเบื้องหลัง

 

     เราและทีมงานได้กลับมาอีกครั้ง

   

ระบบออฟกริดที่นี้ใช้ไฟฟ้ามา เกือบ 2 หมื่นหน่วยเลยทีเดียว

ทำการปรับปรุงทำความสะอาดระบบ เช็คความผิดปกติของเครื่อง

ชุดหมอแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 60A สายไฟไหมขาดทำให้ไฟไม่จ่าย

ทดสอบอินเวอร์เตอร์แล้วไม่มีปัญหา และชุดหม้อแปลงปรับแรงดันพร้อมใช้งานอีกครั้ง

ชุดตู้ควบคุมการทำงานของโซล่าร์เซลล์และไฟจากการไฟฟ้าพร้อมก็ทดสอบ

ทุกอย่างเรียบร้อย มีการทดสอบแล้ว ทำงานได้อย่างอัตโนม้ติ

เสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับ
 สวัสดีคราบ