* ระบบ :
      
ระบบมอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาลขนาด 5 แรงม้า แรงดันไฟฟ้าในระบบไม่เกิน 800โวลท์ ดีซี จำนวณ 1 ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 310 วัตต์ ทั้งหมด 18 แผ่น

* พื้นที่ติดตั้ง :
      
คลองสิบสาม ปทุมธานี ประเทศไทย

* ใช้เพื่อ :
     
 ใช้ในการปั๊มน้ำขึ้นถึงเก็บก่อนที่จะส่งไปให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านไม่ได้ใช้น้ำจากที่นี่มาเป็นเวลา มากกว่า 1 ปีแล้ว
เนื่องจากเรา ระบบโซล่าร์เซลล์เป็นระบบของไฟ 380 โวลท์ และปั๊มน้ำที่ใช้ก็มีขนาด 5 แรงม้า 380 โวลท์เช่นกัน ทำให้ช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือช่วงทีเป็นหน้าฝน ทำให้ระบบโซล่าร์เซลล์ไม่สามารถจะขับมอเตอร์ปั๊มน้ำได้ ไฟฟ้าที่เอาเข้ามาร่วมก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจาก แรงดันไฟฟ้าไม่เพียง ทำให้ได้เห็นความทุกข์ของชาวบ้าน จึงได้รวมทีม ttisolar สนามผู้เสียสละไป
มาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

วีดีโอจากทีมงาน

 

    เราไม่คุยกันมาก แต่อาศัยทำไม่หยุด เราลุยเมื่อถึงทันที เตียมพื้นที่สำหรับติดตั้งหม้อแปลงใหม่

 

หม้อแผงที่เราสั่งทำพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

เพราะอย่างที่บอก เราย่อมมีอุปสรรค อยู่เสมอ แต่ด้วยหัวใจของทีมงานเราไม่เคยหวั่นไหว

หลังจากที่เราติดตั้งชุดหม้อแปลงเสร็จพร้อมเดินระบบไฟฟ้าเสร็จก็ใช้เวลาดึกพอสมคาร ยุงก็มากเพราะเป็นพื้นที่ป่าน้ำขัง จากนั้นเราทดสอบ
การจ่ายไฟจากการไฟฟ้าโดยผ่านระบบหม้อแปลงเรา ได้ไฟฟ้ากระแสตรง 510 โวลท์ เมื่อระบบทำงานแล้วเราก็ เดินทางกลับที่พักก่อน
แล้วตอนเช้าอีกวันเราก็จะเข้ามา ปรับตั้งค่าระบบ ให้ทำงานได้อย่างเสถียร

 เมื่อปรับตั้งค่าแล้วก็ทำการทดสอบการกินไฟโดยไม่ใช้ระบบโซล่าร์เซลล์มาช่วย จะเห็นได้ว่ามีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 16-17 แอมป์

 จากนั้นเราได้ทดสอบการจ่ายไฟจากโซล่าร์เซลล์เข้าช่วย จะเห็นได้กว่า การกินไฟของไฟจากการไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจน สรุประบบที่เรา
ได้เข้าไปช่วยปรับปรุงในครั้งนี้ สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์และระบบมีความสเถียร

ตัวอินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ แสดงแรงดันไฟออก 380 โวลท์

กระแสไฟที่จ่ายไปยังมอเตอร์กินอยู่ 6 แอมป์กว่าๆ

เมื่อระบบทำงานจะเห็นได้ว่า ท่อน้ำที่มีดินโคน อยู่ในต่อกับถังน้ำมาเป็นเวลา 1 ปี ได้ไหลออก เราก็รอให้น้ำใส แล้วก็ทำการขับขึ้นถังเก็บน้ำ
ทันที โดยใช้เวลาทั้งหมด 4-5 ชม. จึงเต็ม

  ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานเรามาโดยตลอดคอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอ ขอบคุณครับ