}

on grid 3 kw system

ttisolar team

* ระบบ :
        ออนกริด เชื่อมสายส่งกำลังการผลิตขนาด 3 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง 3 กิโลวัตต์ จำนวณ 1 ตัว ใช้แผงโซล่าร์เซลล์  ขนาด 285 และ 300 วัตต์ รวมทั้งหมด 11 แผ่น (ติดใช้งานเองอาจจะมักง่ายไปนิด)

* พื้นที่ติดตั้ง :
    
  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

* ใช้เพื่อ :
       ถูกใช้เพื่อเป็นการเรียนรุ้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และ การใช้งานของพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ช่วยในการช่วยลดค่าไฟฟ้าประมาณ 1,900-2,300 บาท / เดือน

* การแสดงผล : ท่านสามารถดูระบบการทำงานได้ที่นี้ TRAITHEP INDUSTRY

เราใช้โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม ช่วยคำนวณโครงสร้างและวัศดุที่ได้มาตรฐาน

                               

ตัวอย่างนี้เราได้ติดตั้งไว้สำหรับให้ลูกค้าได้เช้ามาชมกัน (ช่างใช้เอง)

                               

                               

เดินไฟระบบโดยใช้ระบบร่วมกับสำรองไฟฟ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับ

                               

สวัสดีครับ