Inverter on grid Single phase 220Vac

ttisolar team

 

On Grid Inverter Single phase 220Vac

 

       ระบบอินเวอร์เตอร์ลดค่าไฟฟ้า On Grid Inverter Single phase220Vac เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิต กระแสไฟฟ้ามาใช้ผสมผสาน ร่วมกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้าน โรงงาน ที่เป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยระบบนี้จึงทำให้สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างเห็นผลได้ชัดและซึ่ง
(ขึ้นอยู่กับจำนวณวัตต์ของโซล่าร์เซลล์ที่ จะใช้ป้อนเข้าระบบ) โซล่าร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าเข้ามาร่วมกับอินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง อินเวอร์เตอร์ถูกออกแบบให้มีการจับไฟฟ้า ในระบบ เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         

หลักการทำงานของ Grid Tie Inverter

            ระบบนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตอนมีแสงแดดมากระทบแผงโซล่าเซลล์และจะหยุดทำงานเมื่อแสงแดดหมดระบบนี้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน ได้โดย เมื่อแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ถึงจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟที่ได้จาก แผงโซล่าเซลล์นี้จะเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง แล้วถูกส่งต่อ ไปยังตัวแปลงไฟฟ้า Grid Tie Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแส สลับ Vac โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านใช้กระแสไฟที่ผลิตได้โดยตรง จากระบบโซล่าเซลล์ก่อน และหากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ (เวลาค่ำ) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านจะใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึงช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลงได้

ข้อดีของระบบ Grid tie Inverter

◾ ไม่จำเป็นต้องใช้ Battery หรืออุปกรณ์ Charge Controller ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
◾ ใช้พลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือกังหันลมได้อย่างคุ้มค่า (พลังงานที่เหลือจ่ายคืนให้กับระบบการไฟฟ้า)
◾ เหมาะสำหรับบ้าน ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัด
การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/ ที่ได้นำบทความหลักๆๆมาให้ได้ทราบกัน

Posted by ttisolar on August 12, 2016