Inverter on grid three phase 380Vac

ttisolar team

   

 

*******************************************************************************************************************************************************

On Grid Inverter Single phase 220Vac

 

 

 

 

 

 

 

             ระบบอินเวอร์เตอร์ลดค่าไฟฟ้า On Grid Inverter Single phase และ 3 Phase เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า มาใช้
ผสมผสาน ร่วมกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้าน โรงงาน ที่เป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยระบบนี้จึงทำให้ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างเห็นผล
ได้ชัดและซึ่ง (ขึ้นอยู่กับจำนวณ วัตต์ของโซล่าร์เซลล์ที่จะใช้ป้อนเข้าระบบ) โซล่าร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าเข้ามาร่วมกับอินเวอร์เตอร์
เชื่อมสายส่ง อินเวอร์เตอร์ถูกออกแบบให้มีการจับไฟฟ้าในระบบ เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการทำงานของ Grid Tie Inverter

            ระบบนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตอนมีแสงแดดมากระทบแผงโซล่าเซลล์และจะหยุดทำงานเมื่อแสงแดด หมดระบบนี้จะสามารถลดค่าไฟฟ้า
ภายในบ้านได้โดย เมื่อแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ถึงจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟที่ได้จาก แผงโซล่าเซลล์นี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วถูกส่งต่อไปยัง ตัวแปลงไฟฟ้า Grid Tie Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแส สลับ Vac โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านใช้กระแสไฟที่ผลิตได้โดยตรงจากระบบโซล่าเซลล์ก่อน และหากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จาก
โซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ (เวลาค่ำ) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านจะใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าลงได้

ข้อดีของระบบ Grid tie Inverter

◾ ไม่จำเป็นต้องใช้ Battery หรืออุปกรณ์ Charge Controller ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
◾ ใช้พลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือกังหันลมได้อย่างคุ้มค่า (พลังงานที่เหลือจ่ายคืนให้กับระบบการไฟฟ้า)
◾ เหมาะสำหรับบ้าน ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัด
การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/ ที่ได้นำบทความหลักๆๆมาให้ได้ทราบกัน

Posted by ttisolar on August 12, 2016