Issues & Policies

ttisolar team

 

            ทีมงานเราไม่เคยหยุดในการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาพลังงาน ที่เป็นมิตรก้บสิ่งแวดล้อม โดยทั้งนี้เกิดจากการได้ริเริม
ในบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีความสะดวกสบายเท่าที่ควร เด็กทำการบ้านจุดตะเกียง ไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ และ อื่นๆ เราจึงได้เริ่มก่อตั้งสินค้าที่จำหน่าย ทีมงานที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาของระบบ โดยงานของได้มุ่งเน้นให้มีข้อกำหนด
ในการดำเนินงาน อุปกรณ์ที่ใช้ ต้องได้มาตรฐานของตัวอุปกรณ์ ความปลอดถัยของผู้ใช้ ได้มั่นใจในผลงานของเรา และ เราจะพัฒนาขีดความสามารถเรา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...

*********************************************************************************************************************************************************

ในนามบริษัท และ ttisolar team ไว้อาลัยแด่
คุณ ศิวนนท์ วาดถนน (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ด้วยหัวใจที่เกินร้อย) นายอยู่ในใจของพวกเราเสมอ

ttisolar team