คลิกที่รูปโลโก้ สำหรับการเข้าใช้งาน และ การตั้งค่าดูผ่านอินเทอร์เน็ตของ Inverter on grid Trannergy

 

Monitoring Portal

     
            สำหรับการรายงานผลการทำงานของ อินเวอร์เตอร์กริดร่วมกับ แผงโซล่าร์เซลล์ และ ไฟฟ้าในระบบ โดยเชื่อมต่อผ่านระบบ wifi ของตัวอินเวอร์เตอร์กริด กับระบบอินเตอร์เน็ต ในสำนักงาน บ้านที่อยู่อาศัย จึงทำให้ระบบนี้ สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ แอฟพลิเคชั่น สำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ  IOS และ Android ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของประเทศ คุณก็สามารถรู้ได้

                           

Trannergy - Log App ( For mobile / pad )

การดูผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
        สำหรับการดูผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูการทำงานของระบบผ่าน แอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรู้สถานะของระบบการทำงาน
            - ท่านที่ใช้ระบบ IOS Click here for download link in Apple store
            - สำหรับระบบ Android  here for download link for Android system

                                                          

Our portfolio for Traithep Industry

        โดยตัวอย่างนี้สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 12,000-15,000 บาท/เดือน โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 295 วัตต์
80 แผ่น